Beter || Masterproef –

De naam Beter verwijst naar een verbeterde informatievoorziening voor informatie over het gebruik van medicijnen. Ook refereert hij naar het proces van beter worden. Als informatie op de juiste manier aangeboden wordt aan de gebruiker, is de kans groter dat hij het medicijn juist gebruiker en sneller beter wordt.
De dubbele betekenis ligt ook in het beeldmerk. Het kruisje is zowel een medisch kruis (bijvoorbeeld van het rode kruis), maar een de aanduiding van een toename, de verbetering.

De medische bijsluiter is opnieuw gestructureerd en vormgegeven. Daarnaast is het formaat overzichtelijk en ligt het prettig in de hand. Tot slot is het vouwschema afgestemd op de wensen van de gebruiker.

De Quick Start Guide is een verkorte weergave van de bijsluiter, met enkel de informatie die iemand nodig heeft bij de start van een medicijn. De informatie is geschreven in eenvoudige bewoording en wordt ondersteund door pictogrammen. Daarnaast is de informatie weergegeven in brailleschrift. Dit maakt de QSG toegankelijk voor laaggeletterden, blinden, slechtzienden en ouderen.

De applicatie biedt aanvullende en gepersonaliseerde informatie over het gebruik van een medicijn. De applicatie bestaat uit vier modules: persoonsgegeven, innameschema, informatienetwerk en de QSG of digitale bijsluiter. De applicatie is digitaal ontworpen en uitgewerkt in een papieren, interactief boek.

Download masterthesis
Download Beter boek (samenvatting masterthesis)
Proces blog masterproef
Video pop-up boek applicatie

48b1d7eb4339f097c67b489c24d164e6


Fysieke producten: medische bijsluiter, Quick Start Guide, applicatie.


a79c5b6e0ba88064771d68f601b5cde5

13985c4044a72e6292904369666af0ce

9ece911ad5e483b3a072f401900fb0d9


De applicatie is vormgegeven in een interactief, papieren boek, om de fysicaliteit van het product te benadrukken.


40323acb0e29521256d36b805ee9d984

74d8c49b1639c3dc8c74a59782bf1b30

08a7a8819f9f27b3a6f2743a38dd7ebf

71b01e5a9ffecd7921669ef697889662

30ff1bd39a49a9396619fe53ad7a3fb4

32411a7573ee3650d75265f5b7e2345c

f4531adb5f77dcf65b3a3f0392af4037

743df02b4fb724025680e074df1157c5

22ac84e384117f581a8aa7571d709a9e

9c85f01bf916cbefb1e74bf66adde4ac

e88013858bbe379195ade65417e1d2fb

c56730857ff6e30d810a20d9831c3b06


Video interactieve boek